Förändringar på grund av GDPR

Mailen är stängd på grund av den nya datajournals lagen. Därmed kommer vi ej ha möjlighetatt via mail ge rådgivning eller andra svar. Vi får be dig ringa vår telefonrådgivning på 08- 684 57 200. Vid akuta ärenden eller under jourtid kontakta gynakuten vid något av akutsjukhusen i Stockholm.
Vi kommer inom kort att förbättra möjligheten att kommunicera med oss via 1177.